หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
พัฒนาท้องถิ่นด้วยความมุ่งมั่นและโปร่งใส"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองโดน
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนทั่วถึง
    ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขจัดอบรมให้ความรู้ ด้านสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    สร้างความเข้มแข็งชุมชน แรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมพัฒนาชุมชน
    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน ทั่วถึง
  การพัฒนาด้านการศึกษา วิชาการ และการเรียนรู้
  การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
  งานส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
  งานรักษาความสงบภายใน
  การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
  สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและทำนุ บำรุงศาสนา
  ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  งานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ สู่การบริหารจัดการที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาด้านวิชาการความรู้ความสามารถ
  พัฒนาด้านบริหารงานทั่วไป
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  พัฒนาระบบการให้บริการและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ : 036-397100 (สำนักปลัด) และ 036-397101 (กองคลัง)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 850,895 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-100
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10